Çevre Politikamız
Seher Akgül Fit Concept olarak, sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasında markaların büyük bir rolü olduğunun farkındayız. Bu bilinçle, çevreye duyarlılık konusunda sorumluluğumuzu ciddiye alıyor, ürünlerimizi üretirken ve sunarken gezegenimizi koruma amacını gözetiyoruz.

Her adımda, doğal kaynakları koruyarak ve atık üretimini azaltarak, çevresel ayak izimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Kullanılan ambalaj malzemeleri, üretim süreçleri ve lojistik planlamalarında çevresel sürdürülebilirliği gözetiyoruz.

Ürünlerimizin içeriklerini oluştururken doğanın bize sunduğu saf ve doğal bileşenleri tercih ediyoruz. Aynı zamanda, bu bileşenlerin sürdürülebilir kaynaklardan elde edildiğinden emin oluyoruz.

Tedarikçi seçimlerimizde, çevresel standartlara uyumu ve sürdürülebilirlik politikaları büyük önem taşımaktadır. İşbirliği yaptığımız tüm ortaklardan, çevre konusundaki taahhütlerimize saygı göstermelerini bekliyoruz.

Enerji tüketimini en aza indirgemek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek, operasyonlarımızın bir parçasıdır. Bu sayede, karbon emisyonunu azaltmayı ve daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Atık yönetimi konusunda da titiz bir yaklaşım benimsiyoruz. Geri dönüşüm ve yeniden kullanımı teşvik ediyor, atıkların doğaya zarar vermeden uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlıyoruz.

Müşterilerimize, sürdürülebilir ürün seçenekleri sunmanın yanı sıra, çevre bilincini artırmak adına eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz.

Topluluklarla işbirliği yaparak, çevresel farkındalığın artırılmasına ve doğal habitatların korunmasına yönelik projelerde aktif rol alıyoruz.

Çalışanlarımızın da bu bilinçle hareket etmeleri için gerekli eğitimleri almalarını sağlıyor, onları çevre dostu uygulamalar konusunda teşvik ediyoruz.

Son olarak, Seher Akgül FIT CONCEPT olarak, sadece bugünün değil, yarının dünyasını da düşünüyoruz. Bu nedenle çevresel sürdürülebilirlik, iş modelimizin ve değerlerimizin merkezindedir.